VUR 13.2.2018

Na včerejším zasedání VUR byla představena „změna stavby před dokončením“ Residence Bellevue Grafická. Změna spočívá v navýšení počtu bytových jednotek z 120 na 180. Stávající stav parkovacích míst zůstává stejný, tedy 166. Na námitky některých členů výboru, že se tím zhorší už tak kritická situace s parkováním, zástupci developera reagovali tím, že zákonné požadavky jsou splněny.

Předsedkyně výboru Ing.arch. Hamanová nejdřív prohlásila, že stanovisko VUR je vlastně zbytečné, protože stejně nic nezmění, (je otázka proč se tedy VUR schází) a poté dala hlasovat. V prvním hlasování bylo 6 pro, 3 proti a 4 se zdrželi (návrh by neprošel). Poté se však kdosi ohradil, že to nevychází a hlasovalo se znovu. Tentokrát bylo pro 7 /mimo jiné starosta Richter, radní Homola a Palovský/, a tajemnice výboru Lampová prohlásila že to je fajn a další asi zůstává stejné. Bude zajímavé si přečíst oficiální zápis a zjistit jak paní tajemnice rozdělí hlasování 7-3-4, když je 13 členů výboru.

V dalším programu byla představena nová vizualizace Zlatého lihovaru, která oproti minulé doznala hodně kladných změn.

Karel Bauer

Kontrola naruby aneb kontrola kontrolního výboru

Zajímavé bylo zasedání kontrolního výboru na radnici v pondělí 29. ledna odpoledne. Kontrolní výbor (dále jen KV) navštívili postupně čtyři členové rady: 1. zástupce starosty Martin Slabý (ANO) a dále radní Petr Lachnit (ANO), Lukáš Herold (ODS) a Martin Damašek (TOP 09). Při tom pouze radní Lachnit měl k tomu odpovídající důvod, protože přišel opravit nereálné termíny, které byly uvedené v usnesení minulého KV ke kontrole hospodaření CSOP (Centrum ošetřovatelské a sociální pomoci). Petr Lachnit poté také odešel. I Lukáš Herold se zdržel krátce, asi si potřeboval jen chvíli odpočinout v klidném prostředí. Za to Martin Slabý přišel hned po začátku zasedání, posadil se do čela vedle tajemnice KV a předsedy KV Ondřeje Velka (SZ) a setrval až do konce.
Obdobně i Martin Damašek, který přišel až po polovině zasedání, vydržel až do konce.  KV má ze zákona o hl.m. Praze kontrolovat radu, např. jak plní svá usnesení. V pondělí to ale vypadalo, že rada kontroluje KV. Asi se jedná o rozšíření pravomocí rady v podmínkách Prahy 5. Vždyť i situace, kdy funkci tajemnice KV zastává asistentka 1. zástupce  starosty Martina Slabého,  je velmi neobvyklá. Alespoň že se  jedná o kvalitní úřednici. Pokud uspějeme společně s Piráty na podzim v komunálních volbách, zaměříme se mimo jiné na výrazné zkvalitnění práce výborů a komisí. A že je co zlepšovat. Takové excesy určitě nedopustíme.

Jiří Vejmelka

Stálá expozice skla v Portheimce – aneb co v Pětce nebylo

V lednovém radničním časopise Pětka vyšel článek, že zastupitelé na svém zasedání 19. prosince schválili zřízení musea českého skla v Galerii Portheimka. S nápadem zřídit stálou expozici skla přišlo prý Museum Kampa – spravované Nadací Jana a Medy Mládkových. V článku je v podstatě opsána důvodová zpráva z materiálu schváleném zastupitelstvem.

Výsledek obrázku pro portheimka

Co však chybí, je informace, že zastupitelé schválili zároveň koncesionářskou smlouvu do roku 2020, podle které městská část zaplatí Museu Kampa 13 mil. Kč. Pro autora článku je tento obnos evidentně nezajímavý. Za pozornost také stojí, že znění koncesní smlouvy odsouhlasila rada na svém (prý řádném) zasedání pouhý jeden den před zasedáním zastupitelstva. Dva radní se při schvalování usnesení rady zdrželi. Na zastupitelstvu druhý den však hlasovali všichni radní jednotně pro. Inu jsme v Praze 5.

Jiří Vejmelka

Pořádek a dodržování zákonů na MČ Praha 5

Dne 13. prosince 2017 náš spolek požádal o informace dle zákona 106. Požadovali jsme kopii kolaudačního rozhodnutí na pavilon E ve školním areálu Žvahov. Zmíněnou žádost jsme adresovali radnímu Damaškovi (TOP09). Jednak proto, že má v gesci péči o majetek MČ Prahy 5, tj. i zmíněný školní areál a také proto, že jako bývalý učitel by zcela jistě nestrpěl případné nesrovnalosti ve školském areálu.

Dle zmiňovaného zákona má povinnost dotazovaný subjekt odpovědět nejpozději ve lhůtě 15 dnů od obdržení žádosti. V tomto případě tedy do 28. prosince 2017. Uplynul prosinec, polovina ledna a odpověď nikde. Když už jsme pojali podezření, že radní Damašek, ač bývalý učitel, zapomněl psát, odpověď 18. ledna 2018 dorazila.

Nikoli oslovený radní, ale tajemník úřadu pan Bc. Josef Žebera nám odpověděl, že se žádost zamítá. V odůvodnění nám bylo sděleno: „předmětné kolaudační rozhodnutí se nepodařilo dohledat“. Z odpovědi je zřejmé, že na Smíchovské radnici si na pořádek v dokumentech moc nepotrpí anebo, že kolaudační rozhodnutí nikdy vydáno nebylo a tudíž neexistuje.

V druhém případě by se tedy příslušný radní měl urychleně zasadit o ukončení nájmu pavilonu pro podnikatelské účely.

Karel Bauer

Suplementy s BCAA pro svalový objem a sílu.